Persyaratan Dan Mekanisme Pelayanan Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya

Persyaratan Dan Mekanisme Pelayanan Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya

Setiap Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan / keluarga dapat di terbitkan kembali kutipan kedua dan seterusnya.

Persyaratan:

 1. Foto copy Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
 2. Foto copy KK dan KTP Pemohon.
 3. Surat laporan kehilangan dari kepolisian atau kutipan akta yang rusak.
 4. Surat kuasa bermeterai cukup apabila menguasakan.
 5. Surat Nikah / Surat Cerai / Surat Kematian.
 6. SBKRI / ganti nama.
 7. Foto copy KK dan KTP orang tua.
 8. Keputusan pengadilan apabila ada perubahan akta.

Mekanisme:

Pemohon berkewajiban:

 • Mengisi formulir permohonan kutipan / perubahan.
 • Melampirkan persyaratan.

Dinas berkewajiban:

 • Menerima dan meneliti berkas.
 • Mencari dokumen register dan berkas.
 • Meneliti kebenaran dokumen.
 • Menerbitkan Kutipan Kedua dan seterusnyayang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
 • Jangka waktu penyelesaian 7 ( tujuh ) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan oleh pemohon.
CATEGORIES
Share This